Zespół Ludowy "TROJAK"​

Zespół ludowy „Trojak” to grupa pasjonatów folkloru i tradycji muzycznych, którzy spotykają się, aby pielęgnować i promować bogactwo kultury ludowej naszego regionu poprzez śpiew. Nasze zajęcia koncentrują się na tradycyjnych pieśniach, śpiewie wielogłosowym oraz przygotowywaniu wyjątkowych wystąpień muzycznych, które przekazują ducha śląskich korzeni.

Wtorek, piątek godz. 9.00

Zajęcia bezpłatne

Prowadzący: Jerzy Kleczka

Ośrodek Kultury
w Czernicy
Stowarzyszenie Działań
Lokalnych Spichlerz
Spółdzielnia Socjalna
„Horyzonty Kultury”
Godziny otwarcia