Sandy Moore

“ We are excited about all the upcoming events, where we get to meet the amazing staff and the performance directors. Thanks for the wonderful time at your theatre!”

Ośrodek Kultury
w Czernicy
Stowarzyszenie Działań
Lokalnych Spichlerz
Spółdzielnia Socjalna
„Horyzonty Kultury”
Godziny otwarcia