Jonathan Lee

“ Thank you so much for the amazing opportunity to enjoy the brilliant performance in your theatre! I loved every minute of it, and can’t wait until the next show!”

Ośrodek Kultury
w Czernicy
Stowarzyszenie Działań
Lokalnych Spichlerz
Spółdzielnia Socjalna
„Horyzonty Kultury”
Godziny otwarcia