Emma Jones

“ This was one of the most intriguing, brilliant and spectacular shows that I have seen so far! The actors are real masters, and I would like to join the course.”

Ośrodek Kultury
w Czernicy
Stowarzyszenie Działań
Lokalnych Spichlerz
Spółdzielnia Socjalna
„Horyzonty Kultury”
Godziny otwarcia