Pracownia plastyczna

Zameczkowe malowanki to pełne kolorów i zabawy zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, które pomagają rozwijać wyobraźnię, zdolności manualne i artystyczne. Naszym celem jest nie tylko stworzenie pięknych prac plastycznych, ale także zachęcenie do wyrażania siebie i odkrywania swojej kreatywności.

Poniedziałek godz. 13.00 (dzieci od 6 lat)

Środa  godz. 9:00 (dorośli)

Koszt: 10 zł

Prowadząca: Ania Miguła

Ośrodek Kultury
w Czernicy
Stowarzyszenie Działań
Lokalnych Spichlerz
Spółdzielnia Socjalna
„Horyzonty Kultury”
Godziny otwarcia